Kashmir – India

Delhi, Srinaga, Pahalgam, Sonamarg, Gulmarg, Jaipur, Agra
28 April – 06 May   2012